İrtidat Tarihsel ve Metinsel Analiz

…Dinden dönme bireyin kendi kişisel tercih ve görüşünün açıklaması olarak mı tanımlanmalı, yoksa topluma ve toplumun kolektif haklarına bir saldırı eylemi olarak mı görülmelidir?

…Dinden dönme eylemlerini ele alırken, bireyin kendi kişisel görüşleri ve kanaatlerini açıklama hakkına mı, yoksa toplumun kutsal saydığı şeyleri koruma ve kollama hakkına mı öncelik verilmeİidir?

…Benzer şekilde, bu ve benzeri kimseleri güç kullanarak İslam’a dönmeye zorlamak İslam toplu-munun görevi midir? Kur’an, böyle bir zorlamanın meşruiyetini kabul eder mi? Ayrıca İslam’ın doğuşundan bu yana, İslam toplumunun dinden döneni öldürme görevi olduğu konusunda icma var mıdır? Yoksa bu görüş, sürekli ihtilaf konusu olmuş ve yeterince aydınlatılamamış mıdır?
(Taha Cabir Alvani)

…Elimizdeki irtidat konulu kitapta yazar, tarihi olaylardan, içtihatlardan ve şahsiyetlerden örnekler vererek, bir bakıma hem bu hukuk kavramlarına hem de her tür cezalandırma tekelini elinde bulun-duran hukuk devletine –özgürlükler ve cezalandırma bağlamında– detaylı bir şekilde açıklık getir-mektedir. Eser bu yönüyle, özellikle toplumsal bilgilendirme görevini yerine getirmek isteyen ilahiyat ve hukuk adamlarına da bir şekilde el kitabı olma hüviyetindedir.

(Av. Muharrem Balcı)

YORUM YAP


BU YAZIYA 1 YORUM YAPILMIŞ

    Alperen 10 Aralık 2017 - 07:39

    admin .